Regulamin strefy SPA & Wellness


I. Strefa SPA & Wellness

 1. Regulamin strefy Strefy SPA & Wellness stworzony został do zachowania bezpieczeństwa, komfortu wypoczynku Gości oraz porządku i czystości w obiekcie.
 2. Przed skorzystaniem ze strefy SPA & Wellness należy zapoznać się z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z poszczególnych udogodnień.
 3. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Strefy SPA & Wellness są obowiązane do przestrzegania Regulaminu, instrukcji użytkowania oraz poleceń i informacji udzielanych przez pracownika obsługi.
 4. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą wypraszane z Strefy SPA & Wellness.
 5. Wrota Chałubińskiego nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu i wskazań pracowników Wrót Chałubińskiego.
 6. Strefa SPA & Wellness czynna jest w godzinach
  • 16.00 – 21.00
 7. Cały obszar Strefa SPA & Wellness jest strefą dla niepalących.
 8. Prosimy o niewnoszenie cennych przedmiotów na teren Strefy SPA & Wellness. Za rzeczy zaginione lub skradzione Wrota Chałubińskiego nie ponoszą odpowiedzialności.
 9. W celu zapewnienia komfortu użytkownikom Strefy SPA & Wellness zabrania się (nie dotyczy wynajęcia Strefy SPA & Wellness na wyłączność) używania: własnych odbiorników radiowych, aparatów fotograficznych, kamer video, sprzętu stereo.
 10. Na terenie Strefy SPA & Wellness obowiązuje bezwzględny zakaz: wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, itp.; przebywania zwierząt, wnoszenia jedzenia lub napojów oraz spożywania serwowanych posiłków lub napojów poza miejscami do tego wyznaczonymi; niszczenia wyposażenia; wnoszenie jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych (opakowań i innych przedmiotów ze szkła; pojemników ciśnieniowych); manipulowania urządzeniami technicznymi.
 11. Zabronione jest wnoszenie i używanie produktów chemicznych (w tym własnych kosmetyków).
 12. W przypadku nieregulaminowego wniesienia opakowań czy innych przedmiotów ze szkła na obszar strefy SPA & Wellness, a w dalszej konsekwencji zbicia takiego przedmiotu, Obiekt obciąży Korzystającego kosztami ponownego napełnienia basenu wodą, w wysokości 2000 zł.
 13. Prosimy o przeprowadzanie rozmów poziomem głosu, który umożliwi innym Gościom relaks.
 14. W trosce o komfort Państwa pobytu Strefa SPA & Wellness obsługuje tylko Gości apartamentów Wrota Chałubińskiego.
 15. Użytkowanie całości lub części strefy Spa & Wellness może zostać czasowo zawieszone w związku z koniecznością dokonania naprawy, konserwacji itp. Właściciele obiektu zastrzegają sobie możliwość zamknięcia strefy SPA & Wellness raz w roku, na wymagany okres, w celu przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych i renowacyjnych.
 16. Korzystający ponosi odpowiedzialność za każdą szkodę powstałą na skutek nieodpowiedniego korzystania z obiektu i urządzeń znajdujących się na jego terenie.
 17. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek nieprawidłowości bądź naruszeń bezpieczeństwa, prosimy o jak najszybsze zawiadomienie obsługi obiektu.
 18. Zobowiązuje się użytkowników strefy SPA & Wellness do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.


II. Sauna Fińska

 1. Z sauny mogą korzystać jedynie osoby zdrowe. Osoby przebywające w saunach deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 2. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 3. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik obsługi.
 4. Zabrania się polewania pieca wodą lub jakimkolwiek innym środkiem chemicznym, a jedyną osobą mogącą polewać wodą piec jest pracownik obiektu.
 5. Przed wejściem do saun oraz pomiędzy kolejnymi sesjami w saunach należy wziąć natrysk w celu oczyszczenia skóry
 6. Należy zdjąć biżuterię, okulary i szkła kontaktowe aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
 7. Przebywając w saunach nago zawsze należy być okrytym ręcznikiem. W saunach prosimy siadać na ręczniku.
 8. Nagrzewanie powinno się rozpocząć od miejsc znajdujących się najniżej.
 9. W saunach nie należy przebywać zbyt blisko urządzeń grzewczych – piec w saunie suchej.
 10. W czasie korzystania z saun należy zachować ciszę i spokój.
 11. W razie złego samopoczucia należy niezwłocznie nacisnąć przycisk alarmowy.
 12. Dopuszczalna – ze względów bezpieczeństwa – temperatura dla ciała w saunie suchej, to 85°C.
 13. Dwukrotne wejście do sauny na około 15 min. jest zabiegiem wystarczającym dla organizmu. Dłuższe przebywanie jest niebezpieczne dla zdrowia.
 14. Po każdorazowym wyjściu z sauny należy się umyć i ochłodzić pod natryskiem. W przerwie i po zakończeniu pobytu w saunie wskazany jest wypoczynek oraz uzupełnienie poziomu płynów w organizmie.
 15. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała nie jest zalecane używanie mydła.
 16. W razie nagłego pogorszenia samopoczucia należy natychmiast przerwać nagrzewanie.
 17. Po pobycie w saunach nie zaleca się korzystać z wanny jacuzzi oraz wysiłku fizycznego.
 18. Z sauny nie powinny korzystać osoby z: podwyższoną temperaturą ciała, ostrymi stanami zapalnymi organów wewnętrznych (np. choroby serca, naczyń krwionośnych, nadciśnieniem tętniczym, po przebytym udarze, stanami zawałowymi), gruźlicą, nowotworami, epilepsją, ciężkimi wegetatywnymi zaburzeniami centralnego układu nerwowego, bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym, cierpiące na jakiekolwiek dolegliwości skórne i inne choroby zgodnie z przeciwwskazaniami lekarza (np. przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica, choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolność nerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, jaskra, daltonizm, schorzenia ostre i przewlekłe, tarczyca, guzy, ogniska zakaźne np. ból zęba), chorujące na cukrzycę, pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, kobiety ciężarne, małe dzieci, kobiety w okresie menstruacji.
 19. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją powyższego regulaminu.

III. Basen z Jacuzzi

 1. Basen z jacuzzi jest integralną częścią obiektu Wrota Chałubińskiego i obowiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie basenu z jacuzzi oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. W przypadku małych dzieci obowiązuje stały kontakt opiekuna z dzieckiem na odległość wyciągniętej ręki.
 3. Przed przystąpieniem do kąpieli w basenie z jacuzzi należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą.
 4. Przed wejściem do basenu należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
 5. Z basenu mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań.
 6. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z basenu z jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
 7. Z basenu z jacuzzi nie mogą korzystać osoby: z ostrymi chorobami skóry, chore na choroby zakaźne, z otwartymi ranami, z oznakami częstych iniekcji, z brakiem higieny osobistej, z widocznymi trudnościami w oddychaniu, z zaburzeniami równowagi, o agresywnym zachowaniu, pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 8. Za skutki zdrowotne z przebywania w basenie z jacuzzi korzystający odpowiada osobiście i na własne ryzyko.